Kvinnans solförmörkelsebön i moskén

Fråga: Vad är domen för kvinnans solförmörkelsebön i hemmet? Får hon be i moskén?

Svar: Hon skall be i moskén. Följeslagerskorna var med på solförmörkelsebönen på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Hon får även be hemma.

Den korrekta åsikten i frågan är att solförmörkelsebönen är endast obligatorisk för en del och inte för alla. Den är obligatorisk att be i en stad, men inte i alla moskéer. Det optimala är att be solförmörkelsebönen i moskéerna som fredagsbönen bes i. Så har de lärda sagt och så verkar även Sunnah vara. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samlade alla människor på en och samma plats. Han läste på ett sätt som bevisade att bönen var en allmän samling. Han läste högt mitt på dagen. Jag känner inte till att bönen bes högt om den inte är i samlande syfte som ´Îd-bönen, fredagsbönen och regnbönen. Det bevisar att det är bäst för muslimerna att be solförmörkelsebönen i moskéerna som fredagsbönen bes i. Det är också bäst för predikans skull eftersom predikan skall hållas efter bönen.