Kvinnans snabba gång runt Ka´bah

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 161

762 – Ahmad berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från ´Ubaydullâh: Nâfi´ underrättade mig, från Ibn ´Umar som sade:

Kvinnor ska inte skynda runt Huset, inte heller mellan Safâ och Marwah.”

763 – Ahmad berättade för oss: ´Abdur-Razzâq berättade för oss, från ´Umayr, från az-Zuhrî som sade:

Kvinnor ska inte skynda runt Huset, inte heller mellan Safâ och Marwah. Inte heller ska de klättra upp för Safâ och Marwah.”