Kvinnans slakt

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/19819

 

Fråga: Är det tillåtet att äta av en kvinnans slakt?

Svar: Ja, kvinnans slakt är tillåten om hon är muslim, judinna eller kristen. Muslimernas, judarnas och de kristnas slakt är tillåten om den utförs utmed Sharî´ah oavsett om de är män eller kvinnor.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om den och godkände kvinnans slakt. Kvinnor och män har samma domar förutom de skillnader som det finns bevis för. Sålunda är hennes slakt som mannens.