Kvinnans simning

Fråga: Får kvinnan simma?

Svar: Både kvinnor och män får simma. Det är okej om hon är täckt och på en avskärmad plats. Kvinnan är som mannen.