Kvinnans shopping i det otrogna landet

Fråga: Måste en kvinna som bor i ett otroget land ha med sig sin Mahram om hon åker en bit hemifrån för att handla utan att färden är en resa?

Svar: Det beror på omständigheterna. Om det är farligt behöver hon en Mahram. Om det inte är farligt och landet är säkert och hon inte är resande behöver hon ingen Mahram.