Kvinnans roll på Da´wah-fältet

Publicerad: 2003-08-29
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Min Aqwâl Samâhat-ish-Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz fîd-Da´wah, sid. 98-99

 

På samma sätt som det är nödvändigt för mannen att göra Da´wah, och att uppmana till gott och förbjuda ont är det även för kvinnan. Detta är något som texterna i den Ädla Qur’ânen och profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rena Sunnah antyder, vilket även förklarats av de lärde.

Därför skall kvinnan, såsom mannen, kalla till Allâh, påbjuda gott och förbjuda ont på det sätt Sharî´ahn har föreskrivit. Således får hon inte låta människors förödmjukande tal och gäck som riktas mot henne, göra henne orolig och otålig så att hon lämnar Da´wahn. I stället måste hon vara tolerant och tålmodig.

Även om människorna skulle förödmjuka eller göra narr av henne, måste hon ta hänsyn till dygd och fint föredöme. Hon måste beslöja sig för främmande män och hålla sig borta från att beblanda sig med dem.

När hon gör Da´wah, måste hon vara försiktig och hålla sig borta från det som är förbjudet för henne. Om hon skall ge Da´wah till män, får hon enbart göra det i en fullständig Hidjâb, utan att åtskilja sig med någon. Om hon gör Da´wah till kvinnor, skall hon göra det med vishet. Hon bör vara rättvis och uppriktig med en ren karaktär och ett fint uppförande. Detta måste hon göra för att det inte skall sägas:

”Varför börjar du inte med att ändra på dig själv först?”

Kvinnan får inte ha på sig något som visar upp hennes skönhet eller charm och inte heller får hon tala på ett lockande sätt. Detta är förbjudet och orsakar problem bland människorna. Det hon skall göra, är att hon koncentrerar sig på att göra Da´wah på ett sätt som varken skadar religionen eller hennes rykte.

Den Muslimska kvinnan har en hög status i Islâm och har ett stort intryck på samtliga Muslimers liv. Om kvinnan följer vägledningen i Qur’ânen och profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, har hon en huvudroll i att utbilda och uppfostra ett rättfärdigt och rent samhälle. Detta, eftersom dessa två källor får samtliga Muslimer att hålla sig borta från att hamna i vilseledning och avvikelse. Villfarelse och avvikelse bland människor äger enbart rum efter att de avvikit från Allâhs väg och det Hans profeter och sändebud har framfört.
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har lämnat två saker hos er. Ni kommer aldrig att gå vilse så länge ni håller fast vid dem: Allâhs Bok och Hans sändebuds Sunnah.” [1]

Kvinnans vikt som moder, hustru, syster och dotter samt hennes rättigheter och skyldigheter har nämnts i den Ädla Qur’ânen. Profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rena Sunnah detaljerar denna fråga. Efter att ha upplevt det första mötet med ängeln Djibrîl (´alayhis-salâm) på Hirâ’, var det Khadîdjahs (radhiya Allâhu ´anhâ)  unika ställning som hade den största påverkan på lugnandet av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till henne skakandes och sade:

”Svep in mig! Svep mig! Jag är rädd”.

Då sade hon:

”Var glad! Allâh kommer aldrig att skada dig. Det är du som besöker anhöriga. Det är du som alltid talar sanning. Det är du som alltid hjälper alla andra. Det är du som ger till de fattiga, handlar givmilt mot dina gäster och hjälper dem om de skulle drabbas av något”. [2]


[1] Mâlik. Autentisk enligt al-Albânî.

[2] al-Bukhârî och Muslim.