Kvinnans puckelslöja

Det är tvivelsutan förbjudet för kvinnan att ha på sig en huvudbonad som ser ut som en puckel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det finns två typer av Eldens folk som jag ännu inte har sett; ett folk med piskor som kosvansar som de slår människorna med och kvinnor som är påklädda och nakna, Mumîlât Mâ’ilât1. Deras huvuden är som den lutande kamelpuckeln2. De kommer inte att få träda in i paradiset och inte heller skall de känna av dess doft som sträcker sig så och så långt.”3

1Imâm an-Nawawî sade:

“Det har sagts att Mâ’ilât betyder kvinnor som är olydiga mot Allâh och det som de är ålagda att slå vakt om, medan Mumîlât är de som lär andra sina fördömda handlingar. Det har också sagts att Mâ’ilât Mumîlât är kvinnor som går stoltserande med sina axlar. Det har även sagts att Mâ’ilât har sidbena som är prostituerade kvinnors frisyr, medan Mumîlât kammar andra kvinnor på det viset.” (Sharh Sahîh Muslim (14/92))

2Imâm Ibn-ul-Athîr sade:

”Det är kvinnor som förstorar sina huvuden med huvudbonad, vilket är typiskt sångerskor.” (an-Nihâyah (2/409))

3Muslim (2128) och Ahmad (2/356).