Kvinnans position när hon leder bönen

Om en kvinna skall leda andra kvinnor i bönen, är det Sunnah att hon står i mitten av raden. Det rapporteras från ´Â’ishah och Umm Salamah.

Om hon ber med en andra kvinna, står hon till höger om den kvinnliga imamen. Om hon i stället ställer sig bakom henne, så är handlingen tillåten. En kvinna får nämligen stå helt ensam när hon förrättar bönen, vilket bevisas i Anas hadîth1.

1  Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig upp för att be. Jag och ett faderlöst barn radade upp oss bakom honom och bakom oss stod kvinnan. Därefter förrättade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) två Raka´ât med oss.” (al-Bukhârî och Muslim)