Kvinnans orgasmer under månadsperioden och dess bad

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan som har sin månadsperiod att bada eller tvätta håret för att hon inte tål orenheten under hela den perioden?

Svar: Ja. Hon får rena sig genom att bada och tvätta håret och annat. Om hon får orgasm är det rekommenderat för henne att bada ehuru hon inte gagnas något av det badet. Ty hon kan inte be när hon har sin månadsperiod. Däremot badar hon för att bli av med det tillståndet efter orgasmen.

Den menstruerande kvinnan kan få orgasm via en våt dröm. Om en kvinna har en våt dröm och ser att hon har fått utlösning, måste hon bada liksom mannen.

Det är också möjligt att hennes make har samlag med henne innan hon ser sitt menstruationsblod. När hon inser det efter samlaget får hon bada.

Det är också möjligt att hennes make njuter av henne när hon har sin månadsperiod, utom samlag, så att hon själv får orgasm. I detta fall blir det obligatoriskt för henne att bada. Därför skall hon bada innan hennes månadsperiod tar slut.

På dessa tre vis kan kvinnan få orgasm när hon har sin månadsperiod.