Kvinnans nöje med Allâhs öde

Den muslimska kvinnan som håller fast vid Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) föreskrift och fruktar Honom (´azza wa djall) måste behagas av det som Allâh har bestämt för henne. Först och främst har Han skapat henne till en kvinna och låtit mannen ansvara för henne. Det är nummer ett. Hon får inte önska att hon vore en man så att hon kan förfoga över kvinnor. Det är tvärtemot Allâhs universella vilja:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

”Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”1

Först och främst måste hon som sagt behagas av att Allâh har skapat henne till en kvinna.

För det andra måste hon behagas av utseendet som Allâh har skapat åt henne. Det spelar ingen roll om hon har sammansatta ögonbryn, delade ögonbryn, tunna ögonbryn eller buskiga ögonbryn. Hon skall låta dem vara i den mån som Allâh (´azza wa djall) har skapat dem. När hon börjar ändra på ögonbrynen drabbas hon av förbannelsen i den autentiska hadîthen.

136:82