Kvinnans möjlighet till vallfärd

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/550-551)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

“Vallfärden till Huset är en plikt gentemot Allâh för var och en som har möjlighet att genomföra den.”1

Ibn Abî Shaybah och Ibn Abî Hâtim återberättade an-Nakha´î som sade:

“Kvinnans Mahram är hennes möjlighet som Allâh talar om.”

Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd kvinnan att resa utan Mahram. Olika hadîther fastställer olika avstånd för färden hon inte får ta sig an utan Mahram; tre dygns resa, ett dygns resa och ett halvt dygns resa.

13:97