Kvinnans menstruationsperiod under vallfärden och ´Umrah

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Tuhfat-ul-Ikhwân, sid. 210

 

Fråga: Är kvinnans Tawâf runt Ka´bah korrekt i fall hon gör det efter att ha fått sin menstruationsperiod eller sina födelseblödningar efter Ihrâm? Vad skall hon göra? Är hon ålagd att förrätta Avskeds-Tawâf (Tawâf-ul-Wadâ´)?

Svar: Om kvinnan får sina födelseblödningar eller sin menstruationsperiod när hon kommer fram för att göra ´Umrah, låter hon bli att göra det till dess att hon blir ren. När hon blir ren, utför hon Tawâf, Sa´yy och klipper sitt hår och på så sätt är hennes ´Umrah fullbordad.

Skulle detta däremot inträffa efter ´Umrah eller efter att hon har gått in i Ihrâm efter den åttonde Dhûl-Hidjdjah, utför hon samtliga ritualer som att vistas på ´Arafah, Muzdalifah, kasta stenar vid Djamarât och annat som Talbiyah och Dhikr. När hon blir ren, utför hon även Tawâf och Sa´yy och lov och pris tillkommer Allâh.

Och om hon får sin menstruationsperiod efter att ha gjort Tawâf och Sa´yy men innan hon gör Avskeds-Tawâf, så anses hon inte vara ålagd att göra det heller. Kvinnor som har sina menstruationsperioder och födelseblödningar är inte ålagda att förrätta Avskeds-Tawâf.