Kvinnans make ber inte i moskén

Publicerad: 2011-05-05
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”al-Hayâh as-Sa´îdah”

 

Fråga: Min make förrättar inte bönen i moskén fastän han hör böneutropet.

Svar: Han lämnar en plikt. Men så länge han förrättar bönen, även om det är i hemmet, så är bönen giltig. Trots det är han syndig för att ha låtit bli att utföra en plikt. Råd honom mycket. Förhoppningsvis kommer Allâh att vägleda honom.