Kvinnans lektioner i moskén

Fråga: Vad är domen för att en kvinna undervisar kvinnor i moskén då det i princip handlar om tillrättavisningar?

Svar: Nej, inte i moskéerna. Till och med bönen skall kvinnan förrätta i hemmet. Hon får lära dem i deras hem.