Kvinnans lektion i moskén

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilah al-Ahâdîth as-Sahîhah (6/401)

 

Angående det som har spridits den senaste tiden i Damaskus då kvinnor regelbundet besöker moskéer under särskilda tider för att lyssna på lektioner som hålls av kvinnliga ”kallare” (Dâ´iyât), vilket de själva påstår, så hör det till de innoverade frågorna som inte förekom på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de rättfärdiga Salafs tid.

Vad som är bekant är att rättfärdiga lärda skall undervisa kvinnorna på en särskild plats, vilket nämns i hadîthen. Ett annat alternativ är att de lyssnar på männens lektioner i moskén om de förmår att vara avskilda från dem. Annars kommer männen att överväldiga dem och hindra dem från kunskap och frågor.

Om det finns en kvinna som besitter någon form av kunskap och korrekt förståelse som är hämtad ur Qur’ânen och Sunnah, så är det tillåtet för henne att ha en sittning i sitt eller någon annan kvinnas hem. Det är bättre för dem. Hur skall det inte vara det när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om samlingsbönen i moskén:

”Deras hem är bättre för dem.”?

Om fallet är på detta vis med bönen, så hur skall det inte vara det med kunskapen? Detta gäller i synnerhet om någon av dem höjer rösten. På så sätt kommer de bidra med fult och klandervärt oväsen i moskén. Detta är något vi tyvärr har sett och bevittnat.