Kvinnans krav att hon skall ha en summa pengar vid skilsmässa

Fråga: Är det korrekt att skriva i äktenskapskontraktet att kvinnan skall få exempelvis 40.000 SAR vid skilsmässa med tanke på att dessa pengar har ingenting att göra med brudgåvan som hon får i början?

Svar: Det är ett ogiltigt villkor. Mannen får behålla kvinnan om hon är bra för honom och han får skilja sig från henne om hon inte är bra för honom utan att betala henne något. Han skall bara betala brudgåvan.