Kvinnans klädsel under Qur’ân-läsning och Sudjûd

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Sharh Ighâthat-il-Lahfân (103)

Fråga: Måste en kvinna täcka håret när hon läser Qur’ânen eller gör Sudjûd där en vers påbjuder det (سجود التلاوة)?

Svar: Sudjûd där en vers påbjuder det (سجود التلاوة) är bön. Hon ska alltså vara täckt som i bönen. Dock behöver hon inte vara täckt när hon läser Qur’ânen så länge hon inte omges av främmande män.