Kvinnans klädsel på väg till moské

Muslim sade:

445 – ´Abdullâh bin Maslamah bin Qa´nab berättade för oss: Sulaymân berättade för oss, från Yahyâ, från ´Amrah bint ´Abdir-Rahmân som berättade att hon hörde ´Â’ishah, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) maka, säga:

”Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sett vad kvinnorna har hittat på skulle han förmenat dem moskén liksom israelernas kvinnor förmenades.” Jag sade till ´Amrah: ”Blev israelernas kvinnor förmenade moskén?” Hon sade: ”Ja.”1

Det vill säga på grund av försköning, parfymering och vackra kläder.

1al-Bukhârî (5705).