Kvinnans klädsel framför fadern och brodern

´Allâmah ´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî (d. 1415)
Fatâwâ wa Rasâ’il (1/217)

Fråga: Vad får en kvinna visa för sina Mahârim?

Svar: Det är tillåtet för kvinnan att visa för sina Mahârim det som syns vid hemarbete som huvudet, halsen, händerna och fötterna.