Kvinnans kappa

Fråga: Vad är domen för kappa? Det är ett känt damplagg.

Svar: Det är säkert känt, men kan du förklara det för mig.

Frågeställare: Den påminner om en klänning.

Ibn ´Uthaymîn: Ligger den på huvudet eller på axlarna?

Frågeställare: På axlarna.

Ibn ´Uthaymîn: Sticker huvudet och halsen ut?

Frågeställare: De är inte bara men de täcks med annat klädesplagg.

Ibn ´Uthaymîn: Men de sticker ut och är särskilda.

Frågeställare: De är särskilda, ja.

Ibn ´Uthaymîn: I princip är kappan harmlös, ty den täcker. Dock tycker jag inte att vi skall låta kvinnorna ta efter andra. När kom det här plagget till oss? Antingen när andra folkslag kom till oss eller också när vi kom till dem. Att man tar efter någon annan inom något som inte märkvärdigt nyttigt i jämförelse med våra vanor får en person att alltid vara en följare och titta vad andra gör.

Så länge våra kläder, i detta fall ´Abâ’ah, är mer täckande och säkrare, håller vi fast vid dem. Måhända låter vi henne ta på sig kappa det här året. Nästa år vill hon ha byxor. Nästa år igen vill hon ha korta kjolar och så vidare.

Sålunda tycker jag att vi skall hindra kvinnorna från att ta efter dessa seder. Vad vill de uppnå med kappan? Om kvinnan månar om sin ´Abâ’ah blir den som kappan plus att den täcker bättre och är bättre, stabilare och mäktigare. Den skarpsinniga människan håller fast vid sina egna seder som inte går emot religionen istället för att efterapa andra.