Kvinnans järnsmycken

Fråga: I dag har det blivit utspritt att folk förskönar sig med järnsmycken. Vad är domen för det? Vi har hört att helvetets folk har smycken av järn.

Svar: Det är okej att kvinnan har på sig järnsmycken om de är mode för tillfället och i hennes land. Det finns inget autentiskt som förbjuder kvinnan att försköna sig med järn. De som föraktar det gör så för att järn är helvetets folks smycken och Allâh vet bättre. Allt är i princip tillåtet. Kvinnan får försköna sig utmed seden så länge den inte motstrider Sharî´ah.