Kvinnans i´tikâf under månadsperioden

al-Bukhârî sade:

311 – Musaddad berättade för oss: Mu´tamir berättade för oss, från Khâlid, från ´Ikrimah, från ´Â’ishah som berättade att vissa av de troendes mödrar var i i´tikâf under sina blödningar.

Vad är domen för den menstruerande kvinnans i´tikâf? De lärda (rahimahumullâh) detaljerade sakfrågan och sade att det är ogiltigt om hon har sin månadsperiod när hon inleder i´tikâf. Ty i det tillståndet är hon inte berättigad till att vistas i moskén. Men om hon inleder i´tikâf i ett rent tillstånd och sedan får sin månadsperiod, så får hon förbli i den förutsatt att hon hindrar sitt blod till fullo så att inte moskén smutsas ned.