Kvinnans hy i paradiset

Hâfidh Ahmad bin ´Alî bin Hadjar al-´Asqalânî (d. 852)

Fath-ul-Bârî (6/393)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Var och en kommer att ha två hustrur. Hon kommer att vara så vacker att hennes benmärg kommer att synas genom hennes skenben.”1

I en annan formulering heter det “hennes ben”. Benmärg är däremot det som är inne i benet. Syftet är att understryka denna kvinnas renhet att inte ens det som är i hennes benmärg är dolt av ben, kött och hud. Hos at-Tirmidhî heter det:

“Hennes skenben kommer att synas genom sjuttio klänningar så att till och med hennes benmärg syns.”

Ahmad har en liknande hadith via Abû Sa´îd med tillägget:

“Han kommer att titta på hennes kind som kommer att vara klarare än en spegel.”

1al-Bukhârî (3246).