Kvinnans höga Takbîr och läsning i bönen

Fråga: Finns det någon skillnad mellan männens och kvinnornas Takbîr i bönen? Detsamma gäller läsningen i bönen.

Svar: Det finns ingen skillnad mellan männens och kvinnornas Takbîr i bönen. Takbîrat-ul-Ihrâm är en pelare i bönen för både männen och kvinnorna. Alla andra Takbîrât är obligatoriska för både männen och kvinnorna. Det finns ingen skillnad mellan dem i denna fråga bortsett från att kvinnan inte skall höja sin röst om hon är bland främmande män.

Angående den tysta och höga läsningen, lyder fallet på samma sätt. Det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor i frågan. Bönerna under kvällstid skall läsas högt medan bönerna under dagtid skall läsas tyst.

Det enda undantaget är om det finns främmande män i kvinnans närvaro som kan höra henne. I detta fall läser hon tyst så att de inte prövas av hennes röst. Annars är det tillåtet att läsa högt under kvällstiden.