Kvinnans höga läsning i bönen

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (3/38)

 

När det är bön som man läser högt i, läser hon högt. Om det däremot finns män i närvaron, låter hon bli att läsa högt. Det enda undantaget är i fall männen är hennes Mahârim. I detta fall är det tillåtet.