Kvinnans höga läsning i bönen

När bönen är föremål för högläsning, läser hon högt. Om det däremot finns män i närvaron, låter hon bli att läsa högt. Det enda undantaget är ifall männen är hennes Mahârim. I detta fall är det tillåtet.