Kvinnans hem

Publicerad: 2013-01-26
Författare: ´Allâmah Bakr bin ´Abdillâh Abû Zayd
Källa: Hirâsat-ul-Fadhîlah, sid. 74-75

 

I princip skall kvinnan stanna hemma utmed Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

”Och stanna i ert hem.”1

Det är kvinnornas religiösa plikt och de får endast lämna hemmen vid nödfall eller behov. Därför står det efteråt:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

”Men [om ni måste lämna det] försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden.”2

Det betyder att de inte skall gå ut ofta förskönade eller parfymerade som de brukade göra under den hedniska tiden.

Att kvinnorna befalls att stanna hemma fungerar som en slöja i form av väggar som skyddar mot främmande män och blandning mellan de båda könen. Om de skulle vara i främmande mäns närvaro, åläggs de att täcka hela sina kroppar och anskaffade skönheter.

Den som läser i den ädla Qur’ânen finner hur hemmen bifogas kvinnorna i tre verser i Allâhs (ta´âlâ) skrift, trots att hemmen egentligen tillhör deras makar eller förmyndare. Det beror förmodligen på – och Allâh vet bättre – att man skall lägga ned vikt vid att de förblir i hemmen. När hemmen bifogas kvinnorna, är det för att de skall förbli i dem och inte för att de äger dem. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

”Och stanna i ert hem.”3

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

”Och bevara i minnet och återge [för andra], vad som läses upp i ert hem av Allâhs budskap och [Hans] visdom.”4

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ

”Tvinga inte dem att lämna sina hem.”5

1 33:33

2 33:33

3 33:33

4 33:34

5 65:1