Kvinnans hårtvätt efter månadsperiod och sexuell orenhet

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, s. 432

När det kommer till att tvätta huvudet efter sexuell orenhet, räcker det att kvinnan häller vatten över sitt huvud. När vattnet hälls över hennes huvud når det också hennes hårbotten. Däremot rekommenderas hon att uppfläta alla sina flätor när hon ska bada efter sin månadsperiod. På så vis kombineras hadithen:

Det räcker att du sköljer ditt huvud tre gånger.”1

och Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ):

Fläta upp ditt huvudhår och bada.”2

Precis som det står i ”Bulûgh-ul-Marâm”, kombineras de båda haditherna såtillvida att påbudet åsyftar rekommendation. Vad beträffar hadithen:

Under varje hårstrå finns en sexuell orenhet. Se därför till att tvätta håret och rena huden.”3

så är den svag och ej bekräftad från Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Således finns inte heller någon paradox i sakfrågan.

1Muslim (330).

2Ibn Mâdjah (641). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (530).

3Abû Dâwûd (248). Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (248).