Kvinnans hår syns under bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/211-212)

279 – Jag läste för min fader:

Om en kvinna ber och något av hennes hår, ben eller armar avtäcks?”

Han svarade:

Jag tycker inte om det.”

Jag sade:

Men om hon redan har bett så?”

Han svarade:

Om det är lite som syns, hoppas jag att det är okej.”