Kvinnans giftermål med en yngre man

Publicerad: 2011-03-19
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (26)

 

Fråga: En ung man har friat till mig och han är tre år yngre än mig. I vårt land är det tradition att kvinnan inte skall vara äldre än mannen. Jag fruktar att denna tradition kommer att påverka vårt äktenskap. Vad råder ni mig om mannen har en bra religiositet?

Svar: Jag råder dig att gå med på att gifta dig med den här mannen och i synnerhet om han är vuxen, även om han är tre år yngre än dig. Jag påminner henne om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med Khadîdjah när han var 25 och hon 40. Alla hans barn bortsett från Ibrâhîm har han fått med henne. Han gifte sig aldrig med en till under hennes livstid. Det var först efter att hon hade dött som han gjorde det.

Därför säger jag att hon har en förebild i Khadîdjah. Om friaren har en duglig religion och karaktär skall hon förlita sig på Allâh och acceptera honom. Alla traditioner som motstrider Sharî´ah är falska. De skall ignoreras.