Kvinnans genomskinliga, korta och trånga kläder med andra kvinnor

Fråga: I samband med sommarlov ökar bröllopen och synderna kvinnorna emellan då de klär sig i korta, genomskinliga och andra typer av kläder som blottar en stor del av kroppen. Vi lider av vissa systrar som tillåter dessa kläder kvinnorna emellan och säger att de lärda förbjuder dem endast för att de leder till förbud, att kläderna är tillåtna i princip och att kvinnornas ´Awrah sinsemellan är området mellan naveln och knäna. Baserat på det täcker de endast det området när de är med andra kvinnor. Vi hoppas på att frågan klargörs med bevis. Stämmer det att kvinnornas ´Awrah sinsemellan är området mellan naveln och knäna?

Svar: Det stämmer att det som nämns i frågan kan hända. Kvinnor kan komma till fester iklädda tunna och korta kläder, parfymerade med prövande parfymer eller andra prövande faktorer. Det är förbjudet. Det är inte tillåtet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det finns två typer av Eldens folk som jag ännu inte har sett; ett folk med piskor som kosvansar som de slår människorna med och kvinnor som är påklädda och nakna, Mumîlât Mâ’ilât1. Deras huvuden är som den lutande kamelpuckeln. De kommer inte att få träda in i paradiset och inte heller skall de känna av dess doft som sträcker sig så och så långt.”2

De lärda förklarade orden ”påklädda och nakna” och sade att det betyder att de har på sig korta, genomskinliga eller åtsittande kläder. Alla dessa förklaringar har de lärda gett.

Kvinnans ´Awrah är inte som mannens ´Awrah. Den är allvarligare. Därför säger vi att kvinnans ´Awrah med en annan kvinna är som mannens ´Awrah med en annan man. Det betyder dock inte att hon endast behöver täcka området mellan naveln och knäna när hon är med andra kvinnor. Inga lärda har någonsin sagt detta. Inte ens otrogna kvinnor gör så. Även de tar på sig något som döljer deras byst eller åtminstone bröst. Kan man föreställa sig att den rena och renade islamiska Sharî´ah tillåter kvinnan att visa för en annan kvinna allt bortsett från området mellan naveln och knäna? Det är obegripligt. En kvinnas klädsel skall vara blygsam. Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) sade att följeslagarnas kvinnor hade på sig klänningar som täckte allt från handleden till fotleden när de var inomhus. När de däremot var utomhus lät Sharî´ah dem släpa en alm av kläderna för att kunna täcka fötterna. Kvinnans klädsel är med andra ord inte som mannens klädsel. Därför sade inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Män som är påklädda och nakna…”

Trots det sade han:

”En man skall inte titta på en mans ´Awrah och en kvinna skall inte titta på en kvinnas ´Awrah.”

Han skilde dock mellan männens kläder och kvinnornas kläder. Han sade om kvinnorna:

”… kvinnor som är påklädda och nakna…”

Men han sade inte:

”Män som är påklädda och nakna…”

Ty det är okej för mannen att visa sitt bröst eller sitt smalben för en annan man. Det får dock inte en kvinna göra med en annan kvinna.

Beträffande att detta har förbjudits för att det leder till förbud, betyder det att man kan göra vad man vill? Aldrig. Sharî´ah har regler som reglerar handlingarna. Vem som helst kan inte göra vad han vill och säga att handlingen leder till något annat. Om ett medel inte medför något förbjudet i dag gör det det i morgon i stället. Därför är kläderna som nämns i frågan förbjudna inklusive kvinnorna emellan.

1Imâm an-Nawawî sade:

“Det har sagts att Mâ’ilât betyder kvinnor som är olydiga mot Allâh och det som de är ålagda att slå vakt om, medan Mumîlât är de som lär andra sina fördömda handlingar. Det har också sagts att Mâ’ilât Mumîlât är kvinnor som går stoltserande med sina axlar. Det har även sagts att Mâ’ilât har sidbena som är prostituerade kvinnors frisyr, medan Mumîlât kammar andra kvinnor på det viset.” (Sharh Sahîh Muslim (14/92))

2Muslim (2128).