Kvinnans frivilliga fasta utan makens tillstånd

Fråga: En kvinna vill fasta måndagar, torsdagar och de tio första dagarna i Dhûl-Hidjdjah. Det kan dock hända att hennes make inte vill det. Får hon ändå fasta?

Svar: En kvinna får inte fasta i mannens närvaro utan hans tillstånd. Det gäller måndagar, torsdagar, de vita dagarna och de tio första dagarna i Dhûl-Hidjdjah. Maken skall dock inte hindra henne från goda handlingar. Det kan leda till att hon tar illa upp. Om han låter henne fasta så har han hjälpt henne med något bra, vilket i sig också är bra. Således råder jag maken att han låter henne fasta. Men om han vidhåller så får hon inte fasta i hans närvaro utan hans tillstånd.