Kvinnans fritid

Publicerad: 2011-03-29
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (19)

 

Fråga: Hur skall kvinnan ta vara på tiden under detta sommarlov och hur skall hon söka kunskap?

Svar: Det som gäller männen, gäller även kvinnorna. Så som männen måste ta vara på tiden, måste även kvinnorna göra det. Faktum är att kvinnan har större ansvar för att ta hand om tiden i och med att hon är hemma.

Dagens kvinnor kan referera till böcker. De kan lyssna på kassettband och lära sina småsyskon. Hon kan köpa en symaskin och lära sig sy. Kvinnan kan som sagt göra mycket i hemmet, på samma sätt som mannen kan göra mycket.

Beträffande männens lektioner, så kan kvinnorna också närvara om tiderna är lämpliga för kvinnorna. Exempel på dessa tider efter Maghrib-bönen. Här kan kvinnan närvara. De flesta moskéer har en särskild plats för kvinnan. Däri kan hon avtäcka ansiktet, luta sig mot väggen och så vidare. Det finns alltså många alternativ.