Kvinnans frihet ligger i slöjan

Publicerad: 2010-05-16
Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)
Källa: Adhwâ’-ul-Bayân (3/289)

 

Allâh (´azza wa djall) sade:

“Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till troende kvinnor – att de noga sveper om sig sina ytterplagg: på så sätt blir de lättare igenkända och undgår att blir ofredade. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”1

Majoriteten av Qur’ân-tolkarna bland följeslagarna och deras efterträdare tolkade denna vers och anledning bakom dess uppenbarelse och sade att kvinnorna i al-Madînah brukade gå ut om nätterna för att förrätta naturliga behov. Samtidigt fanns det några trotsiga syndare i al-Madînah som brukade besvära slavinnor till skillnad från fria kvinnor. Vissa troende kvinnor var dock klädda som slavinnorna och till följd därav blev även de besvärade av syndarna för att de trodde att de var slavinnor.

Då befallde Allâh Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han befaller sina hustrur och de troende kvinnorna att klä sig i kläder som skiljer sig åt från slavinnornas kläder och tar på sig ytterplagg (Djilbâb). Om de gjorde det och syndarna fick syn på dem, skulle de veta att de var fria kvinnor vilket just avses i Hans (ta´âlâ) ord:

“… på så sätt blir de lättare igenkända…”

Detta är ett igenkännande av en egenskap, inte av en person. Som du ser stämmer tolkningen överens med Qur’ânens uppenbara skildring. Allâhs ord “… att de noga sveper om sig sina ytterplagg…” tyder just på att ytterplagg får en att veta att kvinnan är fri. På så sätt kommer de inte att besväras av syndarna som besvärar slavinnorna. På det här viset förklarades den här versen av Qur’ân-tolkarna, vilket är klart och tydligt.

Det betyder dock inte att det är tillåtet att besvära slavinnor. Det är naturligtvis också förbjudet.

1 33:59