Kvinnans fredagsbön i hemmet

Fråga: Skall kvinnan som ber med andra kvinnor i sitt hem en fredag be två Raka´ât eller fyra? Skall hon läsa tyst eller högt?

Svar: Om kvinnan ber hemma en fredag, så skall hon be Dhuhr fyra Raka´ât och hon skall läsa tyst. Det enda undantaget är om hon ber i moskén. I så fall ber hon fredagsbönen två Raka´ât.