Kvinnans förmyndare skall förpliktiga henne att täcka sig

Fråga: Vad råder ni förmyndarna till vissa kvinnor som tar lätt på täckningen och framhäver sina lemmar för främmande män när de är ute i affärerna och på andra platser. Vilken roll spelar kvinnans förmyndare sett till bevarandet av hennes religion?

Svar: Allâh (ta´âlâ) sade:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء

”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna.”1

Allâh har låtit männen ansvara för kvinnorna, se efter dem, befalla dem att lyda Allâh och hindra dem från att trotsa Allâh. Däribland täckningen.

Allâh (djalla wa ´alâ) har befallt täckningen. Förmyndaren är ålagd att förpliktiga kvinnan att täcka sig, oavsett om förmyndaren är en direkt förmyndare som hennes fader, son eller broder, eller mannen som ansvarar för henne eller den muslimske makthavaren. De skall förpliktiga kvinnan att täcka sig.

Den muslimske makthavaren är ålagd att förpliktiga kvinnorna i hans land att täcka sig över lag. Männen i hemmen är ålagda att förpliktiga kvinnorna i deras hem att täcka sig. De ansvarar för dessa kvinnor. Om kvinnorna hade vetat att deras allmänna och specifika förmyndare förpliktigar dem att lyda Allâh och förbjuder dem att trotsa Allâh, skulle de inte fallit i detta. Men när förmyndarna började ta lätt på frågan fick kvinnorna luft under vingarna. I ryggen har de människor som kallar till ondska, synder och hyckleri. De manar dem till att avtäcka ansiktena och ta av sig slöjorna.

Frågan är mycket allvarlig nu. Kvinnornas allmänna och specifika förmyndare är skyldiga att samarbeta om att förpliktiga kvinnorna att täcka sig. Makthavarna – må Allâh leda dem till allt gott – är ålagda att skära tungorna av dem som kallar till ondska och som manar kvinnorna till att visa ansiktena och ta av sig slöjorna. Detta ansvar har Allâh gett dem.

14:34