Kvinnans förmyndare bad inte

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.youtube.com/watch?v=olRgUbGftgg

Fråga: Då jag gifte mig med en muslimsk kvinna, vigdes vi av hennes förmyndare som inte bad då. Jag visste inte att den som inte ber är otrogen. Numera har vi barn tillsammans och vill veta om mitt giftermål med kvinnan är giltigt eller inte.

Svar: I och med att du inte visste, är du ursäktad. Men i och med att du vet nu, måste ni viga er på nytt. Det är lätt och ingen svår sak. Vig er på nytt för att slippa bära på det ansvaret.