Kvinnans fastställande av menstruationsperioden

Publicerad: 2010-09-02
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (1/92-100)
Förklarare: Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Källa: Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/92-100)

 

Kvinnan som får sin menstruation för första gången låter bli att dyrka i ett dygn. Därefter badar hon och förrättar bönen. När hennes blod upphör, från dess längsta tid och nedåt, badar hon. Detta gör hon tre gånger. Om dagarna är lika många den tredje gången, anses det vara hennes månadsperiod som hon därefter skall utgå ifrån. Hon skall ta igen den obligatoriska fastan som hon fastade under dessa dagar. Ahmad har en andra åsikt som säger att hennes månadsperiod fastställs efter två gånger.

Om blodet överskrider den maximala tiden samtidigt som hennes blod är urskilt så att något är tjockt, mörkt och illaluktande och något är tunt och rött, anses hennes menstruationsperiod vara under tiden som hon har sitt mörka blod. Allting annat är blödningar1.

Om blodet inte är urskilt, låter hon bli att dyrka den vanligaste längden av varje månad. Ahmad har en annan åsikt som säger att man tar hänsyn till den kortaste längden2. Han har även en tredje åsikt som säger att man tar hänsyn till den längsta. Hans fjärde åsikt är att hon tar hänsyn till sina kvinnors månadsperiod som hennes moders, systers, fasters och mosters. Abûl-Khattâb nämnde dessa fyra åsikter om kvinnan som får sin första menstruation.

Om den vana kvinnan3 får blödningar utöver sin månadsperiod, följer hon månadsperioden även om hon skulle ha urskilt blod4. Ahmad har en annan åsikt som säger att hon låter det urskilda blodet gå före och denna åsikt har även al-Khiraqî.

Om hon glömmer bort sin månadsperiod, går hon efter det urskilda blodet5.

Om hon inte heller har ett urskilt blod6, låter hon bli att dyrka den vanligaste längden av varje månad. Ahmad har en andra åsikt som säger att hon tar hänsyn till den kortaste perioden. Det har även nämnts alla andra fyra rapporteringar.

Om hon vet hur många dagar hennes period är men har glömt när de infaller, låter hon bli att dyrka detta antal dagar i början av varje månad enligt en av Hanâbilahs åsikter. En annan åsikt är att hon går efter egna forskningar. Detsamma gäller all menstruation som drabbar en kvinna som varken känner till sin period eller sitt urskilda blod7.

Om hon vet hur många dagar hennes period är och att de äger rum en viss tid av varje månad, som t ex den första halvan av månaden, låter hon antingen bli att dyrka i början av den månaden eller också utmed sina egna forskningar beroende på Hanâbilahs två åsikter.

Om hon vet när hennes period infaller men har glömt antalet dagar, låter hon bli att dyrka den vanligaste längden av varje månad eller den kortaste perioden beroende på Ahmads två åsikter.

Om perioden ändras på så sätt att dagarna blir fler i antal8, framåtflyttade9 eller bakåtflyttade10, anser rättsskolan att hon inte skall bry sig om det förrän det upprepas tre gånger eller två gånger beroende på Ahmads två åsikter. Jag själv anser att hon visst skall ta hänsyn till det även om det inte upprepas.

Om hon blir ren under sin period, skall hon bada och förrätta bönen. Skall hon då ta hänsyn till blodet i fall det återvänder under hennes fastställda period? Ahmad har två åsikter i frågan11.

Gulaktig och grumlig, genomskinlig vätska under menstruationsperioden anses vara menstruationsblod.

1 Istihâdhah. Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade: ”Vilket innebär att hon anses vara ren. Därför skall hon bada efter sitt första blod och fasta och två sig inför varje bön.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/92))

2 Imâm Sulaymân sade: ”Detta är rättsskolans dominanta åsikt som även innehas av al-Khiraqî, Ibn Abî Mûsâ och al-Qâdhî [Abû Ya´lâ].” (Ibid.)

3 Imâm Sulaymân sade: ”Efter att ha nämnt kvinnan som får sin första menstruationsperiod, går han över till den vana kvinnan (Mu´tâdah) med blödningar. En van kvinna är en kvinna som känner till sin månad och när hennes period infaller i månaden på samma sätt som hon känner igen sin rena period och när den infaller.” (Ibid.)

4 Imâm Sulaymân sade: ”Det vill säga att hon låter perioden gå före det urskilda blodet. Detta är Ahmads dominanta åsikt som majoriteten av rättsskolan följer.” (Ibid.)

5 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade: ”Detta är den tredje typen av kvinna med blödningar, nämligen hon som både har urskilt blod och en fastställd månadsperiod men som har glömt när hennes period äger rum.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/93))

6 Imâm Sulaymân sade: ”Detta är den fjärde typen av kvinna med blödningar.” (Ibid.)

7 Imâm Sulaymân sade: ”Det vill säga dessa två omnämnda åsikter bland Hanâbilah.” (Ibid.)

8 Imâm Sulaymân sade: ”Exempel på det är att hennes period är fem dagar. Därefter blir den till sex dagar.” (Ibid.)

9 Imâm Sulaymân sade: ”Exempel på det är att hennes period äger rum de sex första dagarna i månaden. Därefter äger två dagar rum i slutet av föregående månad.” (Ibid.)

10 Imâm Sulaymân sade: ”Exempel på det är att hennes period inträffar de fem första dagarna i månaden. Därefter förflyttas de till de fem sista.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/95))

11 Imâm Sulaymân sade: ”Ahmad har en åsikt som säger att den kortaste perioden för detta är ett dygn. Detta anses vara den korrekta åsikten av honom – dvs. Ibn Qudâmah – i ”ash-Sharh”, Ibn Tamîm och Ibn Hamdân. Ty att ålägga henne att bada varje gång blodet inte syns under en timmas tid innebär svårigheter för henne. Han sade i ”ash-Sharh”: ”Baserat på detta gäller detta endast efter ett dygn. Det enda undantaget är i fall blodet upphör i slutet av hennes period eller att hon ser genomskinliga flytningar.”” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/96))