Kvinnans familj förbjuder henne be

Fråga: Det finns en icke-arabisk, muslimsk kvinna som inte får be eller fasta för sin familj. Därav ber hon i WC. Det är den enda platsen som hon kan be på. Får hon göra det och vad är domen för bönen på en liknande plats?

Svar: Om det är så farligt för henne att be att hon riskerar dö eller bli dödad, ber hon med gester så att de inte lägger märke till henne istället för att be i WC. Om hon har ett rum, ber hon i det. Om hon inte kan det, ber hon med gester. Hon får också slå ihop bönerna då hon har samma dom som den sjuke. Hon får se till att göra sig kvitt det tillståndet om hon så skulle fly till en muslimsk minoritet i det landet.