Kvinnans dagliga kamning

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (886)

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd daglig kamning. Gäller det bara männen eller även kvinnorna?

Svar: Varje arab förstår att hadîthen är allmän. Allt allmänt gäller i princip både män och kvinnor till dess att ett specifikt bevis specificerar generaliseringen. Detta gäller framför allt med tanke på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnor är inget annat än männens syskon.”

Visst är kvinnor föremål för försköning, men föreskriften vill heller inte att kvinnor ska vara fåfänga. Såsom männen är förbjudna att kamma sig dagligen för att inte vänja sig vid ett glamoröst liv, är även kvinnorna det. Kvinnor ska leva ett liknande liv. Därtill ska inte heller makarna begära att kvinnorna alltid är förskönade – det räcker att de är förskönade varannan dag.