Kvinnans bruna flytningar under fastan

Publicerad: 2010-11-30
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (1)

 

Fråga: En kvinna fastade de sex Shawwâl-dagarna. Under den sista dagen känner hon menstruationsvärkar och får bruna flytningar. Själva menstruationsblodet kom först på natten. Är fastan korrekt eller måste hon ta om denna dag?

Svar: Denna dags fasta är korrekt då menstruationsblodet kom först efter att solen hade gått ned. Om kvinnan får menstruationsvärkar under dagen och blodet kommer först efter att solen har gått ned, är hennes fasta korrekt oavsett om den är obligatorisk eller frivillig.