Kvinnans bön som Allâh älskar mest

4453 – ´Abdullâh berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

En kvinna ber inte en bön som är så älskad av Allâh som när hon ber i den mörkaste delen av sitt rum.”

Svag.

Den har dock återberättats autentiskt från Ibn Mas´ûd via Abû ´Amr ash-Shaybânî och befinner sig i Ibn Abî Shaybahs ”al-Musannaf”1.

1al-Musannaf (2/384).