Kvinnans bön på hotellrummet i Makkah

Fråga: Är det bättre för kvinnan att be på sitt hotellrum utanför den Heliga moskén än i den Heliga moskén?

Svar: Ja. Det är mer täckande för henne. Hennes bön i hemmet är mer täckande för henne. Det är alltså bättre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hindra inte Allâhs tjänarinnor från Allâhs moskéer. Deras hem är dock bättre för dem.”

Detta gälla alla moskéer; i Makkah, al-Madînah och överallt.

Därtill skall vi veta att den Heliga moskén är inte begränsad vid moskén runt Ka´bah. Alla moskéer inom Haram i Makkah ingår i den Heliga moskén. Lov och pris tillkommer Allâh för det. Det är alltså högt i tak. Gör det inte svårt för er själva.