Kvinnans bön i strumpor

Fråga: Får en kvinna be i strumpor om hon fruktar att hennes fötter kommer att synas under bönen?

Svar: Ja. Det är bättre. Det är bättre att hon ber i strumpor. Det täcker henne bättre.