Kvinnans bön i Niqâb och Burq´

Det är föraktfullt för kvinnan att be i Niqâb eller Burq´. Ibn ´Abdil-Barr sade att de lärde är enade om att kvinnan är ålagd att avtäcka ansiktet under bön och Ihrâm. Likaså hindrar det pannans och näsans hud från att röra vid underlaget samt täcker hennes mun, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd.