Kvinnans bön i hemmet i Makkah och Madinah

Fråga: Det är allmänt känt att det är bättre för kvinnan att be hemma än i moskén. Får kvinnan den mångfaldiga belöning för bönen i den Heliga moskén i Makkah och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské om hon ber hemma i stället för dem?

Svar: Vad beträffar Makkah, är belöningen mångfaldig i hela Haram. Om kvinnan ber hemma i Makkah får hon – om Allâh vill – den mångfaldiga belöningen.

Vad beträffar Madinah, gäller den mångfaldiga belöningen endast i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské. Om kvinnan underkastar sig sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord och ber hemma i Madinah, får hon förhoppningsvis en stor belöning för sin handling och fina avsikt och Allâh vet bättre.