Kvinnans bilkörning och ändrad läroplan

Publicerad: 2011-03-29
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”al-Farq bayn at-Taysîr ash-Shar´î wal-Mu´âsir”

 

Fråga: Hur skall man behandla dem som kräver så kallade kvinnliga rättigheter, som bilkörning, och  att vissa ämnen tas bort från läroplanen som kärlek och hat för Allâhs skull?

Svar: Bilkörning hör inte alls till kvinnans rättigheter. Hennes rättigheter är blyghet och kyskhet och att hon håller sig på avstånd från männen och att hon äras. Bilkörningen tillkommer männen och inte kvinnorna. Det är lämpat för männen och inte för kvinnorna då det utsätter dem för många förbud. Vad var det mer?

Fråga: Att vissa ämnen tas bort från läroplanen som kärlek och hat för Allâhs skull.

Svar: Dessa människor ville till och med att man låter bli att be i samling och att kvinnan tar av sig slöjan och att man tillåter ränta i och med att det är en världslig ekonomi. De har ställt många krav. Detta är några exempel på för att ändra religionen. De vill ändra religionen.