Kvinnans belöning i hemmet

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

En kvinna ber inte en bön som är så älskad av Allâh som när hon ber i den mörkaste delen av sitt rum.”

God. Rapporterad av al-Bayhaqî.

Dygden beror dels på att hon är långt borta från främmande mäns åsyn, dels för att det är bättre för hennes uppriktighet. Det kvinnor går miste om när män går till moskéer i dyrkande syfte erhåller de i sina hem. Om det är så med bönen, vad tror du då gäller allting annat?