Kvinnans begravningsbön

Fråga: En kvinna ber i en moské vari begravningsbönen bes just för att kunna be begravningsbönen. En person förbjöd henne det och sade att det hör till att medverka i ett begravningståg som kvinnan inte får deltaga i. Stämmer det?

Svar: Nej. Det är en begravningsbön och inget begravningståg. Begravningståg innebär att följa med till begravningsplatsen. Vad beträffar begravningsbönen så är det både män och kvinnor som ber den. Det är okej. Skulle det däremot få negativa följder stannar hon hemma och ber för den döde.