Kvinnans bästa rad i bönen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/198-199)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

78 – Kapitel om att en ensam kvinna utgör en rad

727 – ´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Ishâq, från Anas bin Mâlik som sade:

Hemma hos oss bad jag och en faderlös pojke bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), och min moder Umm Sulaym bakom oss.”

Enligt hadithen är det giltigt för en kvinna att be ensam bakom en rad. Beviset för det är att Umm Sulaym (radhiya Allâhu ´anhâ) stod ensam och godkändes av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Hadithen bevisar också att kvinnan inte ska stå bland män, ty det innebär könsintregration mellan män och kvinnor. Det är alltså inte tillåtet i dyrkan, inte ens med manliga anhöriga. Allt detta för undvika prövning och ondska. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Männens bästa rad är den första och deras värsta är den sista. Kvinnornas bästa rad är den sista och den värsta är den första.”1

Kvinnornas bästa rad är den sista därför att den är mest avlägsen från männen.

1Muslim (440).