Kvinnans bad i samband med blödningarna

133 – Abû Dâwûd rapporterade från Asmâ’ bint ´Umays (att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade):

”Hon skall sätta sig i en vattenbalja. Om hon ser spår av gulaktigt blod på vattnet, skall hon bada en gång för Dhuhr och ´Asr, en gång för Maghrib och ´Ishâ’ och en gång för Fadjr. Däremellan skall hon två sig.”

Om en kvinna får blödningar, skall hon sätta sig i en vattenbalja. Om hon ser gulaktigt blod – det vill säga spår av blod – på vattnet, anses hon ha blödningar. I detta fall skall hon bada tre gånger om dygnet; en gång inför Dhuhr och ´Asr, en gång inför Maghrib och ´Ishâ’ och en gång inför Fadjr.

I denna hadîth finns ett bevis för att kvinnan med blödningar slår ihop Dhuhr och ´Asr och Maghrib och ´Ishâ’. Det är emellertid rekommenderat om vi begär från henne att hon badar. Skulle vi inte begära från henne att hon badar, får hon slå ihop bönerna för att det är kämpigt att två sig hela tiden. Likaså kan hon låta bli att slå ihop bönerna. Vi befaller henne dock att slå ihop bönerna om vi befaller henne att bada.

Baserat på det säger vi att kvinnan med blödningar befalls att bada inför varje bön. Om hon finner det svårt att bada inför alla fem böner, badar hon tre gånger och slår ihop Dhuhr och ´Asr och Maghrib och ´Ishâ’. Detta bad är dock inte obligatoriskt. Det är endast Sunnah, vilket vi kommer fram till senare – om Allâh vill.

Således säger vi att det är bättre att be varje bön i tid om hon inte skall bada. Om hon då tycker att det är svårt, säger vi att hon kan slå ihop bönerna även om hon renar sig med tvagning.